AICTE REPORTS B.Tech.

Name Download
B Tech. EoA 2010-11
B.Tech. EoA 2011-12 
B Tech. EoA 2012-13
B Tech. EoA 2013-14
B Tech. EoA 2014-15
B Tech. EoA 2015-16
B Tech. EoA 2016-17
B Tech. EoA 2017-18
B.Tech. EoA 2018-19
B.Tech. EoA 2019-20
B.Tech. EoA 2020-21
B.Tech. EoA 2021-22
B.Tech. EoA 2022-23
B.Tech. EoA 2023-24
M.Tech. 2011
M.Tech. 2012-13
M.Tech. 2013-14
M.Tech. 2014-15
M.Tech. 2015-16
M.Tech. 2016-17
M.Tech. 2017-18
M.Tech. 2018-19
M.Tech. 2019-20
M.Tech. 2020-21
M.Tech. 2021-22
M.Tech. 2022-23
M.Tech. 2023-24